Privacyverklaring

1. Identiteit:
Nagelstudio Lovely Nails by Bianca, gevestigd te Barneveld, vertegenwoordigd door Bianca Schoonderbeek is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens zoals benoemd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lovely Nails by Bianca
Slangenburg 91
3772LS te Barneveld 
Tel: 06-53922231
E-Mail: lovelynailsbybianca@gmail.com
KvK: 772340231

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:
Lovely Nails by Bianca verwerkt alleen de volgende persoonsgegevens welke u zelf aan ons verstrekt bij het maken van een afspraak, tijdens een behandeling of bij een verzoek voor informatie:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-Mail adres
– Foto’s van uw handen (alleen met expliciete mondelinge toestemming uwerzijds)

Tevens behandelen wij geen personen jonger dan 18 jaar en leggen wij hier dus ook geen persoonsgegevens van vast.

3. Met welk doel en welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens:
Lovely Nails by Bianca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Wettelijke eisen aan verwerking van administratie
– Plannen van afspraken/agenda
– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Afhandeling van betalingen
– U te informeren bij wijzigingen in onze dienstverlening
– Plaatsing van gastenboek berichten op onze website, optioneel sturen wij u een bedankje
– Foto’s kunnen na expliciete toestemming door ons gebruikt worden voor promotie doeleinden op onze website en social media pagina’s

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens:
Lovely Nails by Bianca bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van bovenstaande doelen. Gegevens die niet vallen onder wettelijke bewaartermijnen zullen wij maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek aan onze nagelstudio verwijderen. Om dit te bewerkstelligen zullen wij twee keer per jaar onze administratie doornemen en opschonen.

Uitzondering hierop vormen de foto’s welke wij gebruiken op onze website en social media pagina’s. Voor plaatsing worden deze volledig geanonimiseerd. Indien u uw toestemming voor plaatsing intrekt dient u hiervoor een verzoek bij Lovely Nails by Bianca in te dienen.

5. Delen van gegevens met derden:
Lovely Nails by Bianca deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft te alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen dat wij uw gegevens voor u verzamelen en elektronisch aan u of een derde van uw keuze aanleveren.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan lovelynailsbybianca@gmail.com.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Ter controle dat het verzoek wel van u afkomstig is verzoeken wij u wel om zich te legitimeren door een bezoek aan onze nagelstudio of door een kopie van een identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Als u een kopie meestuurt, maakt u dan wel de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (MRZ), paspoort nummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar vanwege privacy.

Mocht u meer informatie betreffende privacy en wetgeving willen weten of een klacht hebben die u bij de toezichthouder wil indienen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Beveiliging:
Lovely Nails by Bianca neemt uw privacy zeer serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht u desondanks zorgen of vragen hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die Lovely Nails by Bianca van u verwerkt dan kunt u contact opnemen met ons.

10. Versie informatie:
Huidige versie is 1.0, gepubliceerd op 07-04-2021